Welkom
 
 

 

De Riggel toekomstbestendig: Uitbreiding en Renovatie voor een Duurzame Toekomst.
Hoal voart d'r in, mit vaste haand!
Boven Pekela, 11 juni 2024 — De Riggel staat aan de vooravond van een ingrijpende transformatie die de toekomstbestendigheid van ons dorpshuis zal waarborgen. Dankzij een indrukwekkende samenwerking tussen verschillende fondsen, de gemeente en een enthousiaste groep vrijwilligers, wordt De Riggel uitgebreid en gerenoveerd om te voldoen aan de moderne eisen van toegankelijkheid, duurzaamheid en gebruiksgemak. De totale investering is ruim 120 duizend euro.
Uitbreiding en Verhoogde Toegankelijkheid
De grote zaal van De Riggel zal worden vergroot om meer ruimte te bieden voor bijeenkomsten, evenementen en activiteiten. Tegelijkertijd wordt de toegankelijkheid van het dorpshuis naar een hoger niveau getild, zodat iedereen, ongeacht hun mobiliteit, optimaal kan genieten van de faciliteiten.

Renovatie van de Serre
De aangrenzende serre krijgt een volledige make-over. De vloer en het dak worden vernieuwd en geïsoleerd, wat zorgt voor een energiezuinige en comfortabele ruimte. Bovendien wordt de serre omgetoverd in de stijl van de grote zaal, waardoor een harmonieus en aantrekkelijk geheel ontstaat.

Verbeteringen aan de Buitenzijde
Ook de buitenruimte van De Riggel wordt niet vergeten. De omgeving krijgt een flinke vergroening met veel aandacht voor duurzaamheid en gezelligheid. Een mooi terras, een nieuw buitenpodium en vernieuwde bestrating maken het achterplein aantrekkelijker voor buitenactiviteiten en evenementen.

Professionalisering van de Grote Zaal
In de grote zaal worden aanzienlijke verbeteringen in licht en podium doorgevoerd om deze te professionaliseren. Het podium wordt gemoderniseerd en de feestverlichting wordt geüpgraded met moving heads en een geavanceerd aansturingssysteem. Deze investeringen zorgen voor een verhoogde kwaliteit van evenementen en voorstellingen in De Riggel.

Samenwerking en Ondersteuning
Dit ambitieuze project wordt mede mogelijk gemaakt door verschillende fondsen en instellingen, waaronder Leader Oost-Groningen, gemeente Pekela, het Oranje Fonds, Rabobank, Kammingafonds, Loket Leefbaarheid en de NAM. Daarnaast is een aanzienlijk deel van de begroting afkomstig uit eigen middelen en natuurlijk de niet aflatende inzet van onze vrijwilligers.
"We zijn enorm dankbaar voor de steun en samenwerking van alle betrokken partijen," zegt de penningmeester van het bestuur van De Riggel. "Deze renovatie en uitbreiding betekenen een enorme stap voorwaarts voor ons dorpshuis. We kijken ernaar uit om de vernieuwde Riggel te presenteren aan onze gemeenschap."

Over Dorpshuis De Riggel
Dorpshuis De Riggel is een centraal punt in Boven Pekela waar de gemeenschap samenkomt voor diverse activiteiten, van culturele evenementen en vergaderingen tot sociale bijeenkomsten. Met deze renovatie en uitbreiding zal De Riggel nog beter in staat zijn om aan de behoeften van de gemeenschap te voldoen en een levendige, toegankelijke en duurzame plek te blijven voor iedereen.

**Contact**
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Ferdy Venema
of
Ester Boekholt


Ons verhaal over duurzaamheid! De Riggel in Boven Pekela gaat duurzaam!


Dorpshuis de Riggel heeft van het Oranje Fonds, Leader Oost Groningen, provincie Groningen, gemeente Pekela, het VSB fonds en het Kammingafonds samen bijna 50 duizend euro ontvangen voor o.a. het duurzaam maken van de accommodatie!

In het dorpshuis in Boven Pekela zijn onlangs de werkzaamheden gestart om de accommodatie duurzamer te maken. Het grootste project in de geschiedenis van het door vrijwilligers gerunde dorpshuis moet eind 2017 afgerond zijn.

Alles begon 2 jaar geleden met het plaatsen van zonepanelen. De besparing die dit opleverde op de energie nota en extra activiteiten die hierdoor konden worden ontwikkeld, deed het bestuur beseffen dat een duurzame en zekere toekomst voor het dorpshuis verzekerd kon worden door het streven naar energie neutraliteit. De grootste kosten post voor het dorpshuis bestuur zijn de energielasten, want de kosten aan het gebouw en onderhoud zijn voor rekening van de gemeente.

Door te streven naar een energierekening van nul kunnen de zaalhuren omlaag en blijft er maandelijks een substantieel bedrag over om te investeren in activiteiten voor alle leeftijden. Het dorpshuis blijft zo rendabel en kosten voor activiteiten laag, ook bij een krimpende bevolking of in tijden van economische crisis.  

Eind 2016 werd gestart met het maken van de plannen, want er lag een technische uitdaging om het niet optimaal geïsoleerde gebouw te gaan verwarmen met warmtepompen om zo van het gas af te kunnen. In het voorjaar van 2017 was het globale technische plaatje rond en de kosten bekend. Na de plannen aan diverse instanties te hebben voorgelegd zijn er bijdragen geleverd door het Oranje Fonds(€10.000), de Provincie Groningen(€10.000), Leader Oost Groningen(€15.000), het VSB fonds(€5.000), de gemeente Pekela(€3.000) en het Kamminga Fonds(€6.300). Het laatste gat op de begroting van ruim 60.000 euro wordt door eigen geld en inzet van vrijwilligers gedicht.  

De grote zaal in het gebouw krijgt twee lucht-lucht warmte pompen en een warmte terug win ventilatie systeem, de peuterspeelzaal krijgt een warmtepomp airco die tevens kan verwarmen en de overige ruimtes worden verwarmd middels een warmtepomp CV. Om van het gas af te kunnen wordt ook de keuken vernieuwd met nieuwe frituren, warmtepompboiler en een inductie kookplaat. En nu we toch eenmaal bezig zijn, dacht het bestuur, knappen we ook het invaliden toilet op en pakken het interieur van de peuterspeelzaal aan. Bij het plaatsen van de zonnepanelen was al rekening gehouden met extra verbruik van elektriciteit, maar ook in dit project worden nog eens een twintigtal extra panelen geplaatst. Volgens de kenners moet hiermee de energie neutraliteit een feit zijn. In de toekomst moet blijken of dit inderdaad zo is.

De Riggel zal zo als één van de eerste dorpshuizen van Noord-Nederland energieneutraal de toekomst in gaan. Als bestuur zijn we overtuigd van ons plan en denken ook dat dit voor andere dorps- en buurthuizen de weg is om te gaan. We stellen dan ook onze technische en kennis mbt het werven van fondsen ter beschikking van andere organisaties. 


 

De Riggel wil de ‘spilfunctie’ voor nu en de toekomst behouden en zeker stellen voor onze dorpskern Boven Pekela. Dit proberen we te doen door de leefbaarheid te verbeteren d.m.v. het ontplooien van het maximaal mogelijke op gebied van activiteiten en mensen samen brengen. Om dit mogelijk te maken willen we een bestaand initiatief, duurzaamheid en leefbaarheid, voorzetten om zo energieneutraal te worden. Daarom heeft het bestuur in 2017 weer een belangrijk project voor ogen waarin we meerdere elementen samenvoegen naar één groot project, o.a. dus in het kader van energieneutraliteit. Het gaat om een plan waarbij we een definitieve slag willen slaan om de energiekosten voor wat betreft gasverbruik op nul te brengen dan wel af te sluiten. Zo worden we duurzaam en toekomstbestendig! Bovendien  willen we vernieuwing in apparatuur en meubilair realiseren.

De Riggel is reeds voorzien van 56 zonnepanelen en 2 warmtepompen. Dit aantal willen we in ons plan uitbreiden naar 4 warmtepompen om het gebouw van warmte te kunnen voorzien. Door de overcapaciteit op elektriciteit is de energieneutraliteit zo een mogelijkheid.

2015; Dorpshuis de Riggel in Boven Pekela heeft € 12.500,- van het Oranje Fonds en € 2.500,- van de gemeente Pekela ontvangen voor een heel pakket veranderingen die in en aan het dorpshuis worden aangebracht. De nadruk in het project ligt op duurzaamheid, vernieuwing & leefbaarheid. Het gaat om een plan waarbij het bestuur van de Riggel een slag wil maken om de energiekosten voor wat betreft elektriciteit definitief te drukken en vernieuwing in meubilair te realiseren.

Met behulp van deze bijdrage wordt het dorpshuis bijna elektroneutraal gemaakt, worden er nieuwe tafels en stoelen aangeschaft en wordt de barkoeling vernieuwd. Om het doel van verduurzamen en energieneutraliteit te bereiken zullen er 56 zonnepanelen worden geplaatst op de platte daken van het gebouw. Deze panelen voorzien de energiebehoefte van de accommodatie. Door de besparingen wat dit met zich meebrengt zal de Riggel de opbrengsten gaan investeren in nieuwe activiteiten en meer leefbaarheid in het buurtschap Boven Pekela. Bewoners zullen worden benaderd, o.a. tijdens de burendag op 26 september, om deze nieuwe activiteiten te gaan bedenken én óók voor het dorp te gaan organiseren. De Riggel is tevens nieuw meubilair nodig in de vorm van nieuwe tafels en nieuwe stoelen. Het huidige meubilair dateert uit 1996 en zijn versleten en sterk verouderd. Om in de behoefte te voorzien worden er o.a. een 30 tal nieuwe tafels aangeschaft.

In 2023 zal er een afronding plaatsvinden om het gebouw volledig neutraal te krijgen.